Vårt fokus är en nöjd avtalspartner

Vad våra kunder säger om samarbetet med SBLT.

För oss är det viktigt med ett bra samarbete med våra kunder. Då vi arbetar med att vara en del under hela entreprenaden blir det extra viktigt. På den här sidan har vi samlat olika omdömen från våra avtalspartners.

SBLT ger mig en klar överblick över upprustningsbehovet av gator och GC-vägar, mycket bra beställningsunderlag samt en flexibilitet om omprioriteringar behöver göras med kort varsel.

Niklas Steenberg
Vallentuna kommun

Vi är mycket nöjda med SBLT då vi nu har ett fungerande beläggningsavtal och kompetent stöd i entreprenaden.

Martin Elfström
Hammarö kommun

Med ett tydligt avtal och gott engagemang från SBLT så finns nu ett mycket bra samarbete för alla inblandade.

Fredrik Svärd
Lidingö kommun