OM OSS

Vi är ett företag som tror på rättvis kravställning i entreprenader för både beställare och entreprenör. Vi strävar efter att skapa ett bra arbetsklimat för alla inblandade. Vi vill förändra branschen till det bättre och samtidigt ha ett fantastiskt arbetsklimat där vi utvecklar varje individ i bolaget.

SBLT VI ÄR...

År 2018 påbörjade några av oss resan med att gå från att vara entreprenörer inom beläggningsbranschen till att starta upp Svensk Beläggningstjänst (SBLT). Vår ambition då som nu är att förändra branschen till något bättre för alla. Idag arbetar vi med mer än 30% av Sveriges kommuner inom en rad olika områden. Resan har bara börjat och vi hoppas flera vill göra resan tillsammans med oss. För kom ihåg, en lyckad entreprenad börjar med en bra upphandling.

Framtiden

Miljöpolicy

Rear view of woman cycling on country road

Vår strävan är ständig förbättring i miljöarbetet och att tillsammans med våra kunder ställa krav på leverantörer att minimera miljöpåverkan i mark, luft och vatten.

Med hjälp av ett beräkningsverktyg för koldioxidutsläpp minimerar vi miljöpåverkan i de beläggningsentreprenader vi leder.

Vi strävar alltid efter att planera och optimera resurser, exempelvis genom att tillåta hög grad av returmaterial i de projekt vi leder.

Vi ser lagar och förordningar som en lägsta nivå och försöker alltid vara ett föredöme i branschen.

Hålla vad vi lovar

Kvalitetspolicy

Sweden. Road To Beautiful Swedish Village near Lake. Wooden Log Cabin Houses In Summer Evening Night


Svensk Beläggningstjänst kvalitet på tjänster och skapat resultat ska alltid uppfylla kundens krav, behov och förväntningar. Vi levererar helhetslösningar och ger ett komplett stöd till våra kunder.

 

Kunden ska kunna lita på att vår leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet, allt arbete ska följa gällande lagstiftning. Arbetsklimatet präglas av utvecklig genom ständiga förbättringar.