En lyckad entreprenad börjar med en bra upphandling

Vi är specialister inom entreprenad, asfalt och upphandling av ramavtal. Vi har  engagerade medarbetare med stor erfarenhet av att handla upp och leda entreprenader.

stöd under hela entreprenaden

Vi vill vara hela branschens kunskapskälla och oberoende part man vänder sig till för asfaltkompetens. Vi hjälper kommuner vid entreprenadupphandling och genom hela utförandet.

Våra upphandlingar

Fokus för oss när vi tar fram förfrågningsunderlag är att säkerställa en problemfri vardag i entreprenaden. Vi vill säkerställa lägsta pris men med rätt förutsättningar, där beställare och entreprenör följer lagar och regler.

Aerial view beautiful summer landscape with blue lake, green fields and wooden houses.
Rear view of woman cycling on country road

I våra upphandlingar är det tydliga förutsättningar för vad entreprenören ska leverera. Vi säkerställer att avtalet följs. På så vis undviker vi ett tråkigt och osunt arbetsklimat i vardagen.

Bristande upphandlingar med otydliga förutsättningar skapar utrymme för entreprenören och LOU sätts ur spel. Med rätt förutsättningar betalar kommunen inte för mycket och tilläggspriser undviks. Avtalet blir det ekonomiskt mest fördelaktiga på riktigt.

Ett samarbete med SBLT ger er en transparent och beprövad upphandling som minimerar risken för överprövningar. Vi är en aktiv del av erat lag under hela entreprenaden för att tillsammans säkerställa rätt kvalité, ökad livslängd med beprövad kontroll och provning.

0 %
av sveriges kommuner
0 +
Upphandlade ramavtal
0 +
år i branschen

Ett företag att räkna med

Svensk Beläggningstjänst har gemensamt bland sina medarbetare mer än 250 års erfarenhet i branschen med över 100 unika upphandlingar av ramavtal. Vi samarbetar med 30% av Sveriges 290 kommuner.