Miljöpolicy

Vår strävan är ständig förbättring i miljöarbetet och att tillsammans med våra kunder ställa krav på leverantörer att minimera miljöpåverkan i mark, luft och vatten.

Med hjälp av ett beräkningsverktyg för koldioxidutsläpp minimerar vi miljöpåverkan i de beläggningsentreprenader vi leder.

Vi strävar alltid efter att planera och optimera resurser, exempelvis genom att tillåta hög grad av returmaterial i de projekt vi leder.

Vi ser lagar och förordningar som en lägsta nivå och försöker alltid vara ett föredöme i branschen.