Vägforum

Årets viktigaste event för dig som arbetar med det kommunala vägnätet

Här får du nya kunskaper, INSIKTER och INSPIRATION i din vardag
Vildmarkshotellet Kolmården 19-20 Mars 2024
Om vägforum

Lär känna branschkollegor med liknande utmaningar

Bli en del av Sveriges största nätverk för personer med asfaltbeställarfunktion på kommuner. Få konkreta tips som hjälper dig i din yrkesroll. Bli uppdaterad på det juridiska läget i branschen av Advokatfirman Pedersen och följ med på en spännande resa om hur ni kan skapa bra förutsättningar för hållbara vägar över tid.

0 +
Kommuner
0
Konferensdagar
Vägforum 2024

Dag ett (19 mars)

11.00

Välkomna DAG 1
& lunch

Välkomna till vildmarkshotellet

Vi hälsar er välkomna till vildmarken på kolmården. Därefter äter vi gemensam lunch.

 

13.00

Föreläsning

Det juridiska läget i branschen

Vår erfarna juristbyrå Pedersen informerar om rättsläget i asfaltsbranschen, här tar vi upp pågående och avslutade rättsfall samt viktiga aspekter att tänka på i vardagen.

14.00

Föreläsning

Hållbara vägar över tid

Vi tar vid där vägforum 2023 slutade. På vägforum 2023 pratade vi om vikten att göra visa arbetsmoment. Vägforum 2024 fokuserar på hur man ska göra viktiga moment under en gatas livslängd.

Följ med på en gatas resa från nyasfalterad tills det är dags för underhåll igen 20-30 år senare. Vi ger er verktygen för vad som är viktigt att göra under en gatas livslängd.

Hur ska man planera och förbereda ett underhåll? Vad ska man välja för beläggning? Hur ska man ta hand om gatan under åren fram tills det är dags att asfaltera om igen (exempelvis kantskär, spricklagning och sättningar). Hur samordnar man alla olika aktörer på bästa sätt under åren? Hur håller vi reda på besiktningar och anmärkningar?

Vi pratar också om vikten av att planera för underhållsarbetet för nyexploaterade gator. Har vi förberett för ett enkelt underhåll när det väl är dags?

16.00

Nätverkande

Nätverkande

Här får deltagare möjlighet att i mindre grupper diskutera och fördjupa sig i varandras problemställningar. Få tips och idéer att använda i vardagen.

 

19.00

middag

Gemensam middag

Vi fortsätter nätverkande med en gemensam middag.

 

Vägforum 2024

Dag två (20 mars)

08.00

FÖRESTÄLLNING

Delfinföreställning - Under ytan

Vi inleder dag två med att följa med på en föreläsande föreställning om relationen mellan människan och delfinen. Hur påverkar människan naturen och djuren?

09.30

Föreläsning

EN BESTÄLLARES VARDAG

En inbjuden gäst pratar om sin vardag i kommunen. Vad är viktigt och jobbigt när man arbetar med ramavtal? Gästen sätter ord på sina utmaningar och lösningar.

10.30

FÖRELÄSNING

HÅLLBARA VÄGAR ÖVER TID

Vi fortsätter resan för en nyasfalterad gata från dag 1.

 

12.30

LUNCH

GEMENSAM LUNCH

Vi avslutar två givande dagar med en gemensam lunch.

Vi ses på kolmården

Välkomna till två upplevelsedagar i vildmarkens tecken

Vildmarkshotellet kolmården

Vildmarkshotellet, 618 92 Kolmården

Frågor om VÄGFORUM?

Kontakt: Martin Eriksen, 070-619 09 35
Email : martin.eriksen@sblt.se